a

20-07-2020915

Học chương trình 9+ sẽ được cấp giấy xác nhận hoàn thành chương trình THPT?

Sau khi hoàn thành chương trình này, sinh viên sẽ được cấp song bằng, gồm Bằng cao đẳng Việt Nam & Bằng cao đẳng của Đức và trình độ ngoại ngữ đạt B1 theo khung tham chiếu châu Âu. ...

Xem thêm >
a

20-07-2020915

4 nghề nghiệp lương hấp dẫn, không yêu cầu bằng đại học

Sau khi hoàn thành chương trình này, sinh viên sẽ được cấp song bằng, gồm Bằng cao đẳng Việt Nam & Bằng cao đẳng của Đức và trình độ ngoại ngữ đạt B1 theo khung tham chiếu châu Âu. ...

Xem thêm >
a

20-07-2020915

Sinh viên ngành du lịch có thể thu nhập nghìn USD/tháng

Sau khi hoàn thành chương trình này, sinh viên sẽ được cấp song bằng, gồm Bằng cao đẳng Việt Nam & Bằng cao đẳng của Đức và trình độ ngoại ngữ đạt B1 theo khung tham chiếu châu Âu. ...

Xem thêm >
a

20-07-2020915

Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang tổ chức Ngày hội tuyển sinh năm 2020

Sau khi hoàn thành chương trình này, sinh viên sẽ được cấp song bằng, gồm Bằng cao đẳng Việt Nam & Bằng cao đẳng của Đức và trình độ ngoại ngữ đạt B1 theo khung tham chiếu châu Âu. ...

Xem thêm >
a

20-07-2020915

Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang khai giảng 02 lớp đào tạo theo chương trình chuyển giao từ Cộng hòa Liên bang Đức

Sau khi hoàn thành chương trình này, sinh viên sẽ được cấp song bằng, gồm Bằng cao đẳng Việt Nam & Bằng cao đẳng của Đức và trình độ ngoại ngữ đạt B1 theo khung tham chiếu châu Âu. ...

Xem thêm >
a

20-07-2020915

Hồng Đoan

Sau khi hoàn thành chương trình này, sinh viên sẽ được cấp song bằng, gồm Bằng cao đẳng Việt Nam & Bằng cao đẳng của Đức và trình độ ngoại ngữ đạt B1 theo khung tham chiếu châu Âu. ...

Xem thêm >

THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • 02 Điện Biên Phủ, p. Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang
  • (0258) 3 551 777
  • tuyensinh@ntc.edu.vn
  • (0258) 3 551 777

Thực học - Thực hành - Thực danh - Thực nghiệp